Question: Maple Freezes When Doing Multivariate Integral

Opgave 1)
restart;
with(LinearAlgebra);
with(plots);

a = radius 1
b = radius 2
h = højde
Error, unexpected number
a := 213/2;
b := 144/2;
h := 46;
Vi definerer A_g(a,b)= areal af grundfladne, hvor a og b er de to radiusser.
r(u,v) = parametrisering af fladen i rummet
jf = Jacobi for fladen
r(u,v,w) = parametrisering af voluminet i rummet
jv = jacobi for voluminet
v(u0,u1,v0,v1,w0,w1) = voluminet af figuren
A_f(u0,u1,v0,v1) = voluminet af fladen
Error, missing operator or `;`
A_g := (a, b) -> b*a*Pi;
V := (a, b, h) -> 2/3*b*a*Pi*h;
x := (u, v) -> a^cos(u)*sin(v);
y := (u, v) -> b*sin(u)*sin(v);
z := (u, v) -> h*cos(v);
r := (u, v) -> <x(u, v), y(u, v), z(u, v)>;
ru := (u, v) -> diff(r(u, v), u);
rv := (u, v) -> diff(r(u, v), v);
jac := CrossProduct(ru(u, v), rv(u, v));
jf := sqrt(jac[1]^2 + jac[2]^2 + jac[3]^2);
           /                        
           |                        
           |               2       4
     jf := |10969344 cos(u)  sin(v) 
           \                        

                            2                             
               /     cos(u)\                 2           /
               |/213\      |        2   /213\        4   |
        + 2116 ||---|      |  sin(u)  ln|---|  sin(v)  + |
               \\ 2 /      /            \ 2 /            \
              cos(u)                              
         /213\             2   /213\              
     -72 |---|       sin(u)  ln|---| sin(v) cos(v)
         \ 2 /                 \ 2 /              

                                                \      
                                cos(u)       \  |      
                           /213\             |  |      
        - 72 cos(u) sin(v) |---|       cos(v)|^2|^(1/2)
                           \ 2 /             /  /      

      /                                                   
      |               2       4                  2       4
jf := \10969344 cos(u)  sin(v)  + 24000201 sin(u)  sin(v) 

                                                               2\ 
     /            2                            2              \ | 
   + \-7668 sin(u)  sin(v) cos(v) - 7668 cos(u)  sin(v) cos(v)/ /^

  (1/2)


Opgave b)

A_g(a, b);
                            7668 Pi

evalf(7668*Pi);
                          24089.73247

V(a, b, h);
                           235152 Pi

evalf(235152*Pi);
                                      5
                        7.387517958 10 


Opgave b)

Vi skal blot løse integralet for
u \in [0,2*Pi] og v \in [0,Pi/2].

V bestemmer hvor langt z skal gå. Da dette er vores højde, lader vi denne gå til 0. Men ikke længere.
Error, missing operator or `;`
NULL;
int(jf, [u = -Pi .. Pi, v = 0 .. Pi/2]);
                             "(->)"

                             34384.


Opgave c)

Humlen er her, blot at definere en f(x,y,z)=z0-hældning*z, hvor:

hældning = df/dz
z0 = f(z=0)

I opgaven får vi
z=0 -> f = 20
z=46 -> f=10

Det er en fastprocentdel, så vi skal bruge eksponentialfunktion:

Hældning := (10/20)^(1/46)

Vi går så m(u,v) = f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))

Bagefter, skal vi gange med jacobi og tage integralet.

Error, missing operator or `;`

z0 := 20;
`hældning` := (10/20)^(1/46);
f := (x, y, z) -> 20*`hældning`^z;
m := (u, v) -> 20*(1/2*2^(45/46))^(46*cos(v));

NULL;
int(m(u, v)*jf, [u = 0 .. 2*Pi, v = 0 .. Pi/2]);
                             "(->)"


                           129.98 jf

NULL;
Question:
Whenever I run any of the double integrals in this script, Maple freezes out and doesn't come back. What am I doing wrong? Why does it lag so much?

Please Wait...